აირჩიეთ ყავა და გაიგეთ რა გელით
ოდესმე გიმკითხავიათ ყავის ნალექზე? ახლა სრულიად განსხვავებულ მეთოდს გთავაზობთ, აირჩიეთ საყვარელი სასმელი და გაიგეთ რა გელით მომავალი...

ტესტში დაშვებულია პასუხის მხოლოდ ერთი ვარიანტი
ტესტში 1 კითხვაა.